TÜRKÇE

kâr eşitleme yedeği

İNGİLİZCE

profit equalization reserve

Tanım: Kâr eşitleme yedeği, İslami bankaların mudârebeye dayalı yatırım hesaplarına tahakkuk eden kârlardan bir kısmını dağıtmayıp bunları ayırdıkları rezervdir. Buradaki amaç bu hesaplara dağıtılan getirilerin zaman içinde daha az bir aralıkta dalgalanmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasıdır. Bu rezerv kullanılarak getirilerdeki dalgalanma azaltılmaktadır.

Türkçe Kullanımlar

  • kâr dengeleme rezervi
  • KDR
İngilizce Kullanımlar

  • profit equalisation reserve
  • PER
*
Örnek:

Bu, bir yatırımcıdan kaynaklanan gelirin yıldan yıla sabit bir oranda tutulduğu ve herhangi bir fazlalığın bir "kâr eşitleme yedeği" içinde tutulduğu "kâr düzleştirme" gibi tekniklerle gerçekleştirildi. (Kaynak: Borcun Ötesinde, s.210)

Example:

This was accomplished through techniques such as “profit smoothing” whereby the proceeds due to an investor were held at a constant rate from year to year and any excess was held in a “profit equalization reserve.” (Source: Beyond Debt , p.179-180)

*
Örnek:

İslami bankaların ayrıca, mudârebe akitleri tarafından finanse edilen varlıklardan elde edilen gelirin bir kısmını, istikrarlı ve rekabetçi kazançları sürdürmek adına kâr dengeleme rezervleri (KDR) şeklinde bir kenara ayırmalarına da ruhsat verilmiştir. (Kaynak: İslami Bankacılık ve Finansta Güncel Meseleler, s.15)

Example:

Islamic banks are also permitted to set aside a portion of income derived from assets funded by Mudaraba contracts, in the form of profit equalisation reserves (PER) to sustain stable and competitive returns. (Source: Current Issues in Islamic Banking and Finance , p.14)

*
Örnek:

Ne var ki uzun vadede böyle bir yaklaşım, hissedarların aleyhine olacaktır. Dolayısıyla bu uygulamayı aşmak için bankaların bilançolarında pasifler tarafında kâr dengeleme rezervi yani KDR uygulamaya konmuştur. (Kaynak: İslami Bankacılık ve Finansta Güncel Meseleler, s.81)

Example:

In the long run, however, such an approach would be to the disadvantage of the shareholders. To overcome this practice, therefore, the Profit Equalisation Reserve or PER was introduced to the liability side of the bank’s balance sheet. (Source: Current Issues in Islamic Banking and Finance , p.76)