TÜRKÇE

diğerkâmlık

İNGİLİZCE

altruism

Tanım: Diğer insanların faydası için karşılık beklemeden hareket etmek anlamına gelir. Bu güzel davranış bazı durumlarda karşıdaki kişiyi kendisi kadar düşünme, bazı durumlarda da kendinden daha fazla düşünme şeklinde karşımıza çıkar. Bencil davranışın zıttı olarak kullanılabilir.

Türkçe Kullanımlar

  • fedakârlık
  • diğergâmlık
  • fedakarlık
İngilizce Kullanımlar

  • sacrifice
*
Örnek:

Diğergamlığın, işbirliğinin, ahlaki değerlerin ve insanların refahının daha bir ileri hale getirmek için bir dizi sosyal, ekonomik ve siyasi kurumların rolü üzerinde durulmaktadır. (Kaynak: İslam İktisadında Ahlak ve Adalet, s.77)

Example:

The role of altruism, cooperation, moral values, and a host of social, economic and political institutions in furthering human well-being is being emphasized. (Source: Morality and Justice in Islamic Economics and Finance , p.87)

*
Örnek:

Arzu edilen toplum, manevi bir çerçeve içinde başkalarının refahına odaklanmaktadır. Bu, bencil güdülere sahip insanı diğerkâm güdülerle tamamlamaktadır. (Kaynak: İslam İktisadının Temel Meseleleri, s.49)

Example:

The desired society focuses on the welfare of others within a spiritual framework. It supplements the selfish motives of man with altruistic motives. (Source: What is Wrong with Islamic Economics? , p.46)

*
Örnek:

Fedakârlık, ekonomideki denetim ve işlem maliyetlerini azaltır ancak bunları tam olarak bertaraf etmez. (Kaynak: Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler: İslam İktisadına Bir Katkı, s.136)

Example:

Altruism lowers the policing and transaction costs in the economy; but it does not eliminate them altogether. (Source: Perpectives on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics , p.131)

*
Örnek:

Fedakârlık, aile ve toplum bağlamında bilhassa önemlidir. (Kaynak: İslam İktisadında Ahlak ve Adalet, s.27)

Example:

Sacrifice is of particularly great importance in the case of the family and the society. (Source: Morality and Justice in Islamic Economics and Finance , p.23)