TÜRKÇE

rakabe

İNGİLİZCE

rakabah

ARAPÇA

الرقبة

Tanım: Bir fıkıh terimi olarak kefaret, boşanma gibi farklı alanlarda da başvurulan bir kavram olan rakabe korumak, gözetmek, bekçilik etmek kökünden türemiştir ve boyun anlamına gelmektedir. Kavram, İslam iktisadı açısından mülkiyet özelinde bir öneme sahiptir. Mülkiyet ile ilgili alanlarda kavram, rakabe mülkiyeti veya rakabe mülkiyetine sahip olmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Rakabe mülkiyeti ayn mülkiyeti olarak da adlandırılmaktadır. Menkul ve gayr-i menkul malları kapsayabilir. Rakabe mülkiyetinden farklı olarak menfaat mülkiyeti ise bir şeyin yalnızca kullanım hakkına sahip olmaktır. Rakabe mülkiyeti bir şahsa ait olabileceği gibi devlete de ait olabilir.

*
Örnek:

Devlete ait gasp edilen arazi malıyla kurulan bu vakıfların geçersiz olduğu düşünülmekte ve dolayısıyla bunlara el konulabilmekteydi. Daha açık bir şekilde söylersek bahşedilen arazilerin (rakabe) mülkiyeti devlete ait olmaya devam etmektedir. (Kaynak: İslam'da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Mücadele, s.254)

Example:

These waqfs established with usurped landed property belonging to the state, were considered to be unsound and, therefore, could be confiscated. Strictly speaking, ownership of the endowed lands (rakabah), continued to belong to the state. (Source: Islamic Economic Institutions and Elimination of Poverty , p.266)