TÜRKÇE

İslami kitle fonlaması

İNGİLİZCE

Islamic crowdfunding

Tanım: İslami kitle fonlaması, İslami ilkelere uygun ürün, hizmet veya projeler üzerine gerçekleştirilen kitle fonlamasına denilmektedir. Bu doğrultuda kitle fonlamasına konu olan ürün, hizmet veya projenin faiz, kumar, garar gibi dinen yasaklanmış unsurları içermemesi ve fonlama sürecinin borcun satımına dayanmaması gerekir. Aynı zamanda paydaşların haklarının gözetilmesi elzemdir.

*
Örnek:

Bu nedenle İslami kitle fonlaması da dâhil olmak üzere birçok yaygın kitle fonlaması modeli ve güçlü bir kitle fonlaması ekosisteminin dört temel dinamiği yedinci bölümde incelenmektedir. (Kaynak: Sosyal Sermaye ve Risk Paylaşımının Önemi, s.35)

Example:

On this score, several prevalent crowdfunding models including Islamic crowdfunding and four key enablers of a robust crowdfunding ecosystem are highlighted in chapter 7. (Source: Social Capital and Risk Sharing , p.10)